Böbrek Nakli

YEPYENİ BİR HAYAT: ORGAN BAĞIŞI

Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, tüm dünyanın olduğu gibi, Türkiye’nin de önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Ülkemizde her geçen gün, organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı artıyor. Özellikle kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar uygun organ bulunamaması nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Siz de organ bağışlayarak “yeni bir hayat” verebilirsiniz.

Türk Nefroloji Derneği verilerine göre, ülkemizde Kronik Böbrek Yetmezliği nedeniyle 60 bin hasta diyalize giriyor. Bu sayının, gelişmiş birçok ülkenin neredeyse 2 katı olan yıllık yüzde 10 artış oranı ile, 2015 yılında 100 bini aşacağı tahmin ediliyor. Tedavi masraflarının ise iki katına çıkacağı, yaklaşık 1.5 milyar dolar olabileceği belirtiliyor.
Karaciğer naklinde de benzer bir tablo yaşanıyor. Karaciğer nakli için sıra bekleyen binlerce hasta bulunuyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde 15 bin kişinin karaciğer nakli ihtiyacı olacağı öngörülüyor. Hem böbrek hem karaciğer bekleyen pek çok hasta olmasına rağmen nakil yapılan hasta sayısı çok düşük. Sebebi ise, Türkiye’de organ bağışının yeterli düzeyde olmaması. Bu nedenle pek çok hasta nakil sırası beklerken hayatını kaybedebiliyor. Oysa organ bağışının yaygınlaşması ile binlerce kişi “yeni bir hayata merhaba” diyebilir…

ORGAN BAĞIŞI NEDİR?

Sağlıklı bir kişinin ya da beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organının/organlarının, organ yetmezliği yaşayan bir kişiye nakledilmek üzere bağışlanmasıdır.

ORGAN BAĞIŞI NASIL YAPILIYOR?
İki türlü organ bağışı yapılabiliyor;

1. Beyin ölümü gerçekleşmiş vericiden organ bağışı:
Ölüm sonrası organlarını kullanmak kaydıyla kişi, kendi rızasıyla organlarını bağışlayabiliyor. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları, nakil ihtiyacı olan hastalara naklediliyor. Kişi, yaşarken organ bağışı yapmamış ise, beyin ölümü gerçekleştikten sonra vasileri de yakınlarının organlarını bağışlayabiliyorlar.

2. Canlı vericiden organ bağışı:
Verici vücutta iki tane olan organlardan birini (böbrek) ya da bir organın bölümünü (karaciğer) akrabalarından birine bağışlayabiliyor. Bunun için bağış yapan kişide “tam sağlıklı olma” koşulu aranıyor. Öncelikle vericiye sağlık kontrolü yapılıyor. Böbrek ya da karaciğer veren kişinin sağlığına zarar gelmeyeceğinden emin olunduğunda nakil için organ alınıyor.

ORGAN BAĞIŞI YAPACAK KİŞİLERDE HANGİ KOŞULLAR ARANIYOR?

 • Özgür iradesi ile bağış yapması
 • Alıcının 4. dereceye kadar akrabası olması
 • Herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması
 • 2238 sayılı yasaya göre 18 yaşından büyük ve mümeyyiz (karar verme yetisine sahip) olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabiliyor.

BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR?
Beyin ölümü; tüm beyin, beyincik ve hayati merkezlerin yer aldığı beyin sapı denilen özel beyin bölgesinin fonksiyonlarının geri dönülmez şekilde kaybolduğu ve mutlak ölümle sonuçlanan bir süreç. Beyin ölümü kavramı ile koma, bitkisel hayat ifadeleri karıştırılmamalı. Koma ve bitkisel hayat tanısı konulan hastalarda bazı beyin fonksiyonları çalışıyor. Hasta tıbbi destek ile yaşamını yıllarca devam ettirebiliyor. Beyin ölümünde ise hastaya ne kadar tıbbi destek sağlanırsa sağlansın yaşaması mümkün olmuyor.

Beyin ölümü tanısı, organ nakli ekibinden bağımsız, 4 sorumlu anabilim dalının (nöroloji, nöroşirürji, kardiyoloji ve anestezi-reanimasyon) uzman doktorlarının yaptığı muayene ve testler sonucunda konuluyor.

BAĞIŞLANAN ORGANLAR KİME NAKLEDİLİYOR?
T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Organ ve Doku Bilgi Sistemi’nde kayıtlı organ bekleyen hastalara naklediliyor. Hastalar öncelikle kan grubu uyumuna daha sonra da doku grubu uyumuna göre belirleniyor. Kan ve doku uyumunun yanı sıra hastanın tıbbi aciliyet durumu göz önünde bulunduruluyor.

ORGAN BAĞIŞININ DİNİ YÖNDEN SAKINCASI VAR MI?
Büyük dinlerin çoğu organ bağışını onaylıyor ve destekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıkladı. Bu kararda; Kuran-ı Kerim’de Maide Suresi 32. ayette “Kim bir insana hayat verirse o, tüm insanlara hayat vermişcesine sevap kazanır”  ifadesi yer alıyor.

ORGAN BAĞIŞI NEREDE YAPILABİLİYOR?

 •  Organ nakli yapan merkezler
 •  Hastaneler
 • Organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek vb. kuruluşlar

Bağışta bulunmak için Organ Bağışı Belgesini iki tanık ve doktor onayı sonrası imzalamak yeterli. Bağışlanmış olan organın uygunluğu, organ bağışlayan kişide beyin ölümü gerçekleştikten sonra araştırılıyor.

NAKİL YAPILABİLEN ORGANLAR

 •  Kalp
 •  Karaciğer
 •  Böbrek
 •  Akciğer
 •  Pankreas
 •  İnce bağırsak
 • Dokular
 •  Kornea
 •  Kemik iliği
 • Tendon
 •  Kalp Kapağı
 •  Deri
 •  Kemik


NAKİL ÖNCESİ

Son dönem böbrek yetmezliği, "böbrek fonksiyonlarının kalıcı olarak bozulması" dır. Diğer bir deyimle yaşamı sürdürmek için diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin şart olduğu bir dönemdir.

Son dönem böbrek yetmezliği tanısı konan her hasta,  böbrek nakli yapılması için değerlendirilmelidir! Böbrek nakli, hastanın vücuduna bir başka kimseden alınan böbreğin takılması olarak tanımlanır. Nakil için kullanılacak böbrek, iki kaynaktan sağlanır: Canlı vericiden veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden.

KİMLER CANLI VERİCİ OLABİLİR ?

Hangi derecedeki akrabalar, verici olabilir?
Sağlık Bakanlığı tarafından canlıdan organ ve doku nakillerinin denetiminin kolaylaştırılması amacıyla 'Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi' yürürlüğe girmiştir. Buna göre canlıdan organ ve doku nakli, alıcının dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilir. Bu kapsam dışında kalan organ ve doku verici adayların durumları, ilgili Organ ve Doku Nakli Merkezi'ndeki Yerel Etik Kurul tarafından değerlendirilip uygun bulunursa nakil gerçekleştirilebilir.
Dördüncü derece hısımlık bağı ile ilgili olarak; Türk Medeni Kanunu'nun 17. maddesinde, 'Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur' denmektedir.
Kan hısımlığında kişinin akrabalık derecelerine göre:
1. derece akrabaları: Annesi, babası, çocuğu
2. derece akrabaları: Kardeşi, dedesi, ninesi, torunu
3. derece akrabaları: Amcası, halası, dayısı, teyzesi, yeğeni (kardeş çocuğu)
4. derece akrabaları: 3. derecedekilerin çocuklarıdır.
Kayın hısımlığında ise kişinin eş tarafından akrabaları aynı şekilde derecelendirilir.

Akraba Dışı vericiler
Canlıdan organ nakli, alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi, dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabiliyor.
Ancak elbette hiçbir akraba ve hısımlığın olmayan kişilerin de birbirine organ vermesi mümkün. Ancak yasa gereği bu konuda oldukça titiz bir araştırma yapılıyor.
Yukarıdaki canlı verici adayları dışında canlıdan nakil yapılabilmesi için, naklin yapılacağı ilde oluşturulacak Etik Komisyonu'nun verici ile alıcı arasında, yönetmeliğe ve diğer ilgili mevzuata aykırı herhangi bir hususun bulunmadığını ve etik açıdan organ bağışının uygunluğunu onaylaması zorunludur. Bu durumda alıcı ve vericilerin, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla öncelikle komisyona başvurmakları zorunlu hale getiriliyor.

Nakil İçin En Uygun Böbrek Nasıl Seçiliyor?

Böbrek nakli yapılabilmesi için alıcı ile verici arasında, kan naklindeki gibi A,B,0 kan grubu uyumunun olması gerekiyor. 0 grubu genel verici, AB grubu ise genel alıcıdır. Bu kurala göre;

Böbrek naklinde Rh sisteminin önemi yoktur. Rh negatif kan grubundaki bir kişi Rh pozitif birinden rahatlıkla böbrek alabiliyor. Alıcı-verici adaylarının doku tipi tanımlaması da belirleniyor. Ancak bilinmelidir ki böbrek naklinde doku uyumu mutlaka gerekli değildir.

Not: Kan grubu uyumu olmayan hastalar çapraz nakil listesine başvurabilir.

ALICI      VERİCİ
A              A ya da 0
B              B ya da 0
AB           A, B, AB, 0 (tüm kan grupları verebilir. 0 Sadece 0 grubu verebilir. )


Vericinin Bilmesi Gerekenler

Verici adayı ayrıntılı olarak incelenir: Öncelikle hastanın aile ve sosyal öyküsü değerlendirilerek tüm potansiyel vericiler belirleniyor. Alıcı ile A,B,0 kan grubu uyumları açısından verici adayları arasından seçim yapılıyor. Kan grubu uyumu olan verici adaylarında doku tiplendirmesi ve LCM testleri yapılır. Böbrek nakli için uygun verici olduğu saptanan verici adayı kişiye çok ayrıntılı bir inceleme yapılıyor ve böbreğini vermesinin kendisinde bir sorun oluşturup oluşturmayacağı araştırılıyor. En ufak bir şüphe görüldüğünde, verici olmasına izin verilmiyor. Verici adayı ayrıca psikososyal yönden değerlendirilerek verici olmaya hazır olup olmadığı saptanıyor.
Verici bilgilendiriliyor: Seçilen verici hasta ve aile ile birlikte belirleniyor. Verici hazırlıklar ve organ nakli operasyonu konusunda bilgilendiriliyor.
Önce verici ameliyat edilir: Önce verici ameliyata alınıyor, operasyon süresi ortalama 45 dakika – 2 saat arasındadır. Verici operasyonundan 30 dakika sonra alıcı operasyonu başlıyor. Operasyonun eşzamanlı başlamamasının nedeni, böbreğin çıkarıldıktan sonra beklemeden alıcıya takılmasıdır.
Küçük bir kesi izi kalır: Gelişen teknoloji ve laparoskopik cerrahi yöntemiyle, verici olan kişinin kasık bölgesinde, iç çamaşırı içerisinde kalacak şekilde yapılan 5 cm'lik bir kesiden böbreği alınıyor.

Çapraz Nakil Nedir?

Bu yöntem, yakınları içerisinde kan grubu uyumlu vericisi olmayan hastalara uygulanıyor. Kan grubu uymadığı halde yakınına böbrek vermek isteyen çiftler, organ nakli merkezinde doku uyumları göz önüne alınarak çapraz nakle hazırlanıyor. Örneğin, kan grubu A olan bir alıcının kan grubu B olan yakını, böbreğini kan grubu B olan başka bir hastaya verirken; ikinci hastanın kan grubu A olan vericisi de böbreğini ilk hastaya veriyor. Kan grubu A veya B olan hastalar, kan grubu uyumlu vericileri olmaması durumunda çapraz nakil adayı olabiliyorlar. Burada bilinmesi gereken önemli nokta, kan grubu 0 veya AB olan hastaların çapraz nakil olma şansının daha düşük olduğudur. Çapraz nakillerdeki vericiler de akraba olmadığından, bu nakillerde her iki çiftin Etik Kurul onayı alması zorunludur.

Böbrek Naklinde Vericinin Canlı Olmasının Avantajları

Böbrek naklinde vericinin canlı olması tercih ediliyor. Çünkü beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan böbreklere göre hasta için pek çok avantajı var. Bunlar;
- Daha iyi kısa dönem sonuçları
(Graft yaşam hızı: %95'e karşın %90)
- Daha iyi uzun dönem sonuçları
(Graft yarı ömrü: 12-20 yıla karşın 8-9 yıl)
- Böbreğin daha erken fonksiyon görmesi ve hastanın daha kolay manipülasyonu
- Beyin ölümü stresinin olmaması
- Gecikmiş graft fonksiyonu sıklığının azlığı
- Nakil ekibi ve hastaya nakle kadar zaman kazandırması
- Göreceli olarak daha hafif bir immün baskılama
- Beyin ölümü gerçekleşmiş vericiden böbrek sağlama sistemi üzerindeki baskıyı azaltarak moral destek sağlaması

Kimler Böbrek Nakli İçin Canlı Verici Olamaz ?

- 18 yaşından küçük
- Hipertansiyonu (>140/90 mmHg) olanlar veya hipertansiyon ilacı kullananlar
- Diyabet hastaları
- Proteinüri (250 mg/24 saat),
- Tekrarlayan böbrek taşı öyküsü,
- Düşük GFR (<80 ml/dk)
- Mikroskopik hematüri
- Böbreğinde ürolojik anormallikler olanlar
- Ciddi medikal hastalığı olanlar (kronik akciğer hastalığı, yakın zamanda tanı konulmuş kanser hastalığı)
- Şişman olanlar (İdeal kilosunun yüzde 30'un üstünde kilosu olanlar)
- Tromboz veya tromboembolizm öyküsü olanlar
- Psikiyatrik hastalıklara sahip olanlar
- Ailede kuvvetli bir şekilde diyabet, hipertansiyon ve böbrek hastalığı öyküsü bulunanlar

Beyin Ölümün Gerçekleşmiş Vericiden Organ Nakli

Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların; beyin fonksiyonları tamamen ve geri dönmeyecek biçimde kaybolmuştur, bilinçleri yerinde değildir. Yaşamlarını ancak solunum makinesi desteğiyle sürdürebilirler. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların hayata dönme şansları yoktur. Bu hastaların saatler ya da günler içinde kalbi de durur ve yaşama veda ederler. Ancak bu kişiler yaşamlarında kendi rızalarıyla ya da beyin ölümleri gerçekleştikten sonra vasilerinin isteğiyle böbrek, kalp ve karaciğer gibi organları bağışlanabilir.

Ameliyat Süreci

Alıcı ve verici nakil öncesi yapılan bütün tıbbi değerlendirmelerden olumlu olarak geçtiyse, böbrek nakli ameliyatına alınıyor. Böbreğin vericiden çıkarılma ve sonrasında alıcıya takılma ameliyatları gerçekleştiriliyor.

Alıcı operasyonu
Böbrek naklinde alıcı operasyonu, 60 yıl öncesinde olduğu gibi, değişmeden günümüzde de aynı şekilde yapılıyor. Böbrek, alıcının sağ veya sol kasığına konuluyor. Pankreas nakli de düşünülen, böbrek yetmezliği olan hastalarda, sağ kasık, pankreas için ayrılıyor, böbrek sol kasığa takılıyor. Diğer hasta gruplarında ise ilk tercih sağ kasık. Hastalara 'J' harfi şeklinde sağ kasıktan, vücudun sağ kısmına doğru uzanan 15-20 cm'lik bir kesi yapılıyor. Böbrek, karın zarının arkasına gelecek şekilde yerleştiriliyor. Atardamar, toplardamar ve idrar yolu bağlantıları yapılıyor. Genellikle operasyondan 3-4 gün sonra alınacak bir dren konuluyor. İdrar bağlantısı yapılırken, idrar yoluna bir stent takılıyor. Bu stentin 3-4 hafta sonra alınması gerekiyor. Bu işlem, hafif bir anestezi ile ameliyathane şartlarında, üroloji ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Operasyon yeri, dikiş veya stapler denilen ufak tellerle kapatılıyor. Bu teller de operasyondan 3 hafta sonra, poliklinik şartlarında alınıyor.

Hasta böbrekler alınıyor mu?
Hasta böbrekler, enfeksiyon ya da kanser riski taşıdığında veya polikistik böbrek vakalarında tercihen nakil öncesi veya nakil sırasında alınıyor. Bu durumların dışında hastanın kendi böbreklerinin alınmasına gerek yok.
Verici operasyonu: Laparoskopik yöntemle, canlı vericiden böbrek çıkarılması girişimi 1995 yılında ilk tanımlandıktan sonra tüm dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşıyor. Günümüzde dünyadaki gelişmiş birçok organ nakli merkezlerinde yakınına böbrek bağışlamak isteyen kimselerden böbrek, laparoskopik ameliyat tekniğiyle alınıyor.

NOTES: doğal açıklık cerrahisi ile böbrek bağışı
Tüm ülkelerde, organ ihtiyacındaki artış, aralarında ilişki bulunan canlı vericiler kullanılarak kapatılmaya çalışılıyor. Bu durum tamamen sağlıklı olan bir bireyin, bir sevdiğini kurtarmak üzere opere edilmesi anlamına geliyor. Bu noktada, organ naklini gerçekleştiren ekibin en önemli görevi; vericilerin bu süreci başarılı ve konforlu bir şekilde atlatmalarını sağlamak. Bu amaçla; önce, kozmetik açıdan kabul edilemez olan, fıtıklaşma riski yüksek, ağrılı, iyileşme ve normal yaşama dönüşü geç olan açık yöntemle böbrek çıkarılması yerine, daha estetik, fıtık riski olmayan, ağrısız ve eve-işe dönüşü birkaç gün içerisinde olan kapalı yöntem (laparaskopik) operasyonlar tercih ediliyor. Bugün tüm modern böbrek nakli merkezleri, açık yöntemle böbrek çıkarma işlemini terk ettiler. Bu merkezler sadece kapalı yönteme geçmekle kalmayıp, bunu da geliştirmenin yollarını aradılar. Önce tek delikten böbrek çıkarma, sonra da vücutta hiç kesi oluşturmadan, mevcut doğal açıklıktan (vajina) böbrek çıkartıldı.

NOTES cerrahisi hastanın tercihine göre tüm kadın hastalara uygulanabilir. Başlangıçta vajinal doğum yapmış kadınlarlar tercih edilirken, ileri de, deneyim arttıkça tüm kadın hastalar bu gruba girecektir.

İlk sonuçlar, cinsel fonksiyon dahil bu operasyonun hiçbir yan etkisinin olmadığı yönündedir. Özellikle de vericilerin vücudunda herhangi bir yara izi olmaması, iyileşme süreçlerini daha da kısaltması diğer avantajlarıdır.

Kapalı Nefrektomi Ameliyatı Sonrasında Sizi Ne Bekliyor?

- Böbrek kapalı yöntemle çıkarıldığında, ameliyat kesileri küçük olduğundan karında ciddi bir ağrı hissedilmiyor. Ağrı az da olsa, hastanın eline, basabileceği bir buton veriliyor ve ağrısı olduğunda kendi kendine ağrı kesici verebilmesi sağlanıyor.

- İlk gün yavaş yavaş sıvı gıdalar alınmaya başlanıyor. İlk gün hastanın yürümesi isteniyor. Verici genellikle, ikinci veya üçüncü günde evine gidebiliyor.

- Hastanın ameliyat sonrası ilk iki bir hafta 5 kg'dan ağır yük kaldırmaması isteniyor. Aktivite düzeyinizi bu süre içersinde giderek arttırılması öneriliyor. İki haftadan sonra, daha önce yapılan normal aktiviteler tam olarak yapılabiliyor.

- Taburcu olduktan bir hafta, bir ay, altı ay ve bir sene sonra kontrole gelinmesi isteniyor.

 Poliklinik Kontrolleri

ALICI İÇİN
Ameliyat sonrasında nakil edilmiş böbreğin çalışmasını ve genel sağlık durumunu gözden geçirmek için sürekli şekilde poliklinik kontrollerine gelinmesi gerekmektedir. Poliklinik kontrolleri ilk zamanlar sık, sonraları ise giderek seyrek aralıklarla yapılır.

Bunun dışında alıcının herhangi bir sağlık sorunu olduğunda organ nakli merkezimize telefon veya internet yoluyla ulaşabilirsiniz.

VERİCİ İÇİN
Ameliyat sonrasında hastaneden çıkmadan önce kalan böbreğin çalışması ve genel sağlık durumu kontrol edilir. 6 ay sonra ve izleyen yıllarda yılda bir kez genel kontroller tekrarlanır.

TÜRKİYE ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ 2014

Merkez

Yapılan Nakil Türü

Nakil MerkeziSorumlusu

Dr.Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi EAH

Kalp

Doç.Dr.Serap Aykut AKA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH

Böbrek

Prof.Dr.Ali İhsan TAŞÇI

Dr Lütfi Kırdar Kartal EAH

Böbrek

Op.Dr.Mehmet YILDIRIM

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH

Böbrek

Prof.Dr.Ali Rıza ODABAŞ

Haydarpaşa Numune EAH

Karciğer

Op.Dr.Cengiz ERİŞ

Böbrek

Doç.Dr.M.İzzet TİTİZ

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi

Böbrek

Prof Dr.Salih PEKMEZCİ

İ.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi

Karaciğer

Doç.Dr.İlgin ÖZDEN

Akciğer

Prof. Dr. Alper TOKER

Böbrek

Prof.Dr.Ali Emin AYDIN

Özel Şişli Florence Nıghtıngale Hastanesi

Böbrek

Doç.Dr.Emin Barış AKIN

Kalp

Prof. Dr. Deniz Süha KÜÇÜKAKSU

Karaciğer

Prof.Dr.Yaman TOKAT

Özel Kadıköy Florence Nıghtıngale Hastanesi

Karaciğer

Op. Dr. Murat DAYANAÇ

Kartal Koşuyolu Yİ EAH

Kalp

Doç.Dr.Mehmet BALKANAY

Akciğer

Doç.Dr.Cemal Asım KUTLU

Marmara Üniversitesi Pendik EAH

Böbrek

Prof.Dr.İshak Çetin ÖZENER

Akciğer

Doç.Dr.Bedrettin YILDIZELİ

Karaciğer

Doç.Dr.Ender DULUNDU

İstanbul Özel Memorial Hizmet Hastanesi

Böbrek

Op.Dr.Mert ALTINEL

Özel Gazioasmanpaşa Hastanesi

Böbrek

Doç.Dr.Gürkan TELLİOĞLU

Özel Medicana İnternational İstanbul Hastanesi

Böbrek

Prof.Dr.Muzaffer SARIYAR

Özel Medicana Hospitals Bahçelievler

Böbrek

Prof.Dr.Hasan TAŞCI

Özel Memorial Şişli Hastanesi

Böbrek

Prof.Dr.Münci KALAYOĞLU

Karaciğer

Pankreas

Özel Aile Hastanesi

Böbrek

Doç.Dr.İbrahim BERBER

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Böbrek

Prof.Dr.Özcan GÖKÇE

Başkent Ünv. stanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Böbrek

Prof.Dr.Alp DEMİRAĞ

Özel Medicana Hospital Çamlıca Hastanesi

Böbrek

Dosya Bakanlıkta

Özel Medicalpark Göztepe Hastane Kompleksi

Böbrek

Op.Dr.Aşkın EROĞLU

Özel Memorial Ataşehir Hastanesi

Böbrek

Prof.Dr.Kamil Yalçın POLAT

Karaciğer

Özel Acıbadem İnternational Hastanesi

Böbrek

Op.Dr. Ercüment Gürlüer

Özel Universal Çamlıca Hastanesi

Karaciğer

Prof.Dr.Vedat KIRIMLIOĞLU

Böbrek

Yedikule Göğüs Hst. Ve Göğüs Cerrahisi EAH

Akciğer

Doç.Dr. Adnan SAYAR


Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız
Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız