Bağcılar Diyaliz Rentek

Kadromuz

Kurumsal/Kadromuz
Doktorlarımız

DR.  GÜRKAN YURTERİ

28/09/2002 İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı (Başarılı)
1999 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji ABD. Hemodiyaliz Eğitimi (3 ay sertifika programı)
1992-1997 Şişli Etfal Hastanesi Dahiliye ve Nefroloji Kliniği , İSTANBUL
1996 Bursa Uludağ Ünv. Periton Diyalizi Eğitimi (1 ay)
1986-1992 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

TECRÜBE :
2009- .....  Memorial Hastanesi
2008-2009 Acıbadem Maslak Hastanesi
2005-2006 SP.Ermeni Hastanesi Dahiliye Klinigi
1997-2004 Bakırköy Yaşar Hastanesi Dahiliye ve Hemodiyaliz Ünitesi sorumlu hekimi
1993-2000 Acıbadem Hastanesi Acil Dahiliye Hekimliği
1995-1997 Florans Nigtingale Hastanesi Hemodiyaliz-Nefroloji Kliniği
Mart-Ekim-97 Şişli Etfal Hastanesi Nefroloji Kliniği'nde uzman hekim

YAYINLAR :
1. Renal Amiloidozda ACE KULLANIMI (Şişli Etfal Hastanesi dergisinde yayınlandı.)
2. Tedaviye Cevap Vermeyen Nefrotik Sendromlarda Kaptopril Kullanımı (Klinik Bilimler ve Doktor Dergisinde yayınlandı.)
3. Kallman Sendromu ve FMF vakası (Şişli Etfal Hastanesi Tıp Dergisinde yayınlandı.)
4. Hemodiyalizin Plazma Endotelin l Düzeyi Üzerine Etkisi (Klinik Bilimler ve Doktor Dergisinde yayınlandı.)
5. Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Pruritus ve Plazma Histamin Düzeyi Arasındaki İlişki (Şişli Etfal Hastanesi Tıp Dergisinde Yayınlandı.)
6. Hemodiyaliz Hastalarında, Standart Heparin ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin , Plazma Lipidleri ve Lipoprotein Lipaz Aktivitesi Üzerine Etkileri (Klinik Bilimler ve Doktor Dergisinde yayınlandı.)
7. Renal Yetersizlikli Hastalarda Hospitalizasyonun Kan Basıncı Üzerine Etkisi (Şişli Etfal Hastanesi Dergisinde yayınlandı.)

KONGRE TEBLİĞLERİ :

1. XIV. International Congress of Nephrology, 25-26 May 1997, Sydney / Australia.
2. XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya 97.
3. XV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi ve Uluslar arası Yaz Okulu, İzmir'98.

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER:
Diamer Kurucu Üyesi
Türk Nefroloji Derneği
Türk İçHastalıkları Dernegi
DR.NURGÜL GÜVEN


1965 Bulgaristan doğumluyum. İlk, orta, lise ve üniversite  eğitimimi Bulgaristan’da tamamladım.
1989 yılında Varna Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru diploması aldım. 
1991 yılında Türkiye’ye geldim.
1993-1997 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi 1.Dahiliye ve  Nefroloji Kliniği’nde ihtisas yaptım.
Aralık-1997 –Nisan-2004 arası Özel Hastanelerde iç hastalıkları uzmanı  olarak çalıştım. Hemodiyaliz eğitimimi İstanbulTıp Fakültesi’nde yaptım 
Temmuz 2004 yılında Hemodiyaliz sertifikası aldım.
Ağustos 2004’te Rentek Diyaliz Merkezinde Sorumlu Uzman olarak göreve başladım,  halen burada çalışmaktayım. Evli ve iki çocuk annesiyim. 


DR. HASAN BASRİ ARÇA

1964 Dinar/Afyonkarahisar doğumluyum.Evli ve 2 çocuk babasıyım.İlk ve ortaokul eğitimimi dinarda,lise eğitimimi denizli lisesinde tamamladım.
1987 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden,
2009 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum.
2000 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde hemodiyaliz eğitimimi ,
2010 yılında organ nakli koordinatörlüğü eğitimimi,
2011 yılında Marmara Üniversitesi sağlık kurumları ve hastane işletmeciğinde yüksek lisansımı tamamladım.
1989-1999 yıllarında Güngören sağlık grup başkanı,
2000-2011 yıllarında Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemodiyaliz sorumlu hekimi olarak görev yaptım.
2011 yılında Rentek diyaliz merkezinde sorumlu hekim olarak başladığım görevime halen devam etmekteyim.


UZM. DR. SAVAŞ MARŞAP

1967 Kırşehir doğumluyum. 2009 yılına kadar devlet memuru olarak çalıştım.2009 tarihinden beri Rentek Diyaliz Merkezinde sorumlu uzman hekim olarak görev yapmaktayım.
Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (1989)
İhtisas Eğitimi Şisli Etfal Hastanesi (1997)
Diyaliz sertifikası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (2003)
Üyesi olduğu Kurumlar: İstanbul Tabip Odası

Psikoloğumuz

KONSÜLTAN / F. SONAY CANBEK

Unvan : Uzman Psikolog / Aile Terapisti (EFTA – TIC sertifika onaylı)
Çalışma Alanı : Klinik - Sağlık Psikolojisi
Doğum Tarihi : 13/03/1974 İSTANBUL

Eğitim
2004-2006 Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı
2000-2004 Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Terapi Eğitimleri
Aile ve Evlilik Terapileri Derneği'nden Aile ve Çift (İlişki) Terapisi,
Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nden Psikodrama ve Grup Terapi,
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneğinden Depresyonun Kognitif Terapisi,
Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezinden Sanatla Psikoterapi,
İçgörü Psikoterapi Merkezinden Psikoanalitik Psikoterapi,
Rorschach ve Projektif Testler Derneğinden Rorschach Testi.

İş Deneyimleri
2006- Diyatıp Diyaliz Merkezi - Bakırköy
2005- Rentek Diyaliz Merkezi – Şirinevler
2009-2010 Özel bir merkezde yeme bozukluğu olan hastalarla çalıştım.
2007-2008 Kadıköy Belediyesi "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı" Projesi.
2006-2007 "Muzaffer Kuşhan'la Diyet" dergisinde yeme psikolojisi hakkında yazılar yazdım.
2003-2005 Cerrahpaşa Hastanesi, Konsültasyon-Liyazon Servisi'nde satj yaptım.
2003-2003 SSK Nişantaşı Diyaliz Merkezinde staj yaptım.

Sunum ve Projeler
13-15 Mart 2009, Aile İçi Şiddet Olgularında Eksperiyantal Yaklaşım, Çalışma Grubu, V. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi
16-18 Mart 2007, Diyaliz Hastalarında Aile Terapisi Uygulamaları, Sözel Bildiri, IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi
Temmuz 2006, Yüksek Lisans Bitirme projesi, Lise Öğrencilerinde Çok Boyutlu Yaşam Doyum Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
1 Nisan-30 Haziran 2005 tarihlerinde Gülbağ Selim Sırrı Tacan İlköğretim Okulu'nda okuyan boşanmış aile çocuklarına yönelik benlik kavramlarını geliştirici bir program hazırladım ve bir grup öğrenci ile birlikte etkinlikler gerçekleştirdim ve istatistik sonuçlarını çıkardım.
30 Haziran-4 Temmuz 2004 tarihlerinde düzenlenen 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi'nde "Akran Zorbalığı" konulu sözlü bildiriyi sundum.
30 Haziran-4 Temmuz 2004 tarihlerinde düzenlenen 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi'nde "Dünyada Psikolog Olmak" konulu bildiriyi sundum.

Dernek Üyelikleri
Türk Psikologlar Derneği
Grup Terapileri ve Psikodrama Derneği
Aile ve Evlilik Terapileri Derneği
Rorschach ve Projektif Testler Derneği

 

Hemşirelerimiz

ESRA KÖKSALANLAR / KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

1981 Amasya doğumluyum. Amasya 19 Mayıs Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum.1999-2004 yılları arasında Anjio Kardiyovasküler cerrahi ameliyathane ve yoğun bakımda çalıştım. 2005 yılında Çapa Tıp Fakültesinde Diyaliz eğitimi aldım. Haseki Fresenius ve Bahçelievler Medicana Hastanesinde Diyaliz hemşireliği yaptım. Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümüne devam etmekteyim. 2018 yılından itibaren Özel Bağcılar Rentek Diyaliz Merkezinin Başhemşireliğini yapmaktayım.
Eğitimler
Yoğun bakım, CPR, EKG, Enfeksiyon, Sterilizasyon, Sedasyon ve Diyaliz


FATMA POŞUL / BAŞHEMŞİRE

1977 Rize Pazar doğumluyum. Evli 1 çocuk annesiyim. İlk orta ve lise öğretimini Rize Pazar’da tamamladım. 2001 yılında Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Hemodiyaliz Sertifikamı aldım. 2001 yılında beri hemodiyaliz hemşireliği yapmaktayım. 2004 tarihinde Rentek Diyaliz Merkezinde çalışmaya başladım.


ELİF TOK / BAŞHEMŞİRE

1990 Manisa doğumluyum. Manisa Salihli 70.Yıl Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. Özel Salihli Hastanesi, Gaziosmanpaşa Umut Diyaliz Merkezi ve Bahçelievler Medicana diyaliz bölümünde çalıştım. 2018 yılında Özel Bağcılar Rentek Diyaliz Merkezinde çalışmaya başladım.
Eğitimler
CPR, Enfeksiyon, Sterilizasyon, Sedasyon ve Diyaliz


ZEYNEP PACAL / DİYALİZ TEKNİKERİ

1990 Iğdır doğumluyum.2008 Bakırköy 70.Yıl Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun oldum. 2010 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Diyaliz Teknikerliği bölümünü bitirdim.2012-2015 yıllarında diyalizde çalıştım.2015 yılında Bağcılar Rentek Diyalizde çalışmaya başladım.


YEŞİM ÖZTÜTÜNCÜ / DİYALİZ TEKNİKERİ


1996 Tokat/Erbaa Doğumluyum.İlk ,orta ve Lise öğrenimi mi İstanbul da tamamladım. Beykent Üniversitesi Diyaliz programı mezunuyum.2016 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi diyaliz ünitesinde ve Rentek Diyaliz merkezinde staj yaptım. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Sosyal Hizmetler bölümünde okumaktayım. Ocak 2017 tarihi itibariyle Özel Rentek Diyaliz merkezinde görev yapmaktayım.
Eğitimler :CRP,Enfeksiyon ,Hijyen,Acil Durum ve Afet Yönetimi


İZEL DURMUŞ / DİYALİZ TEKNİKERİ

1995 Zonguldak doğumluyum. Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi mezunuyum.2015 yılında Nişantaşı Üniversitesi Diyaliz bölümünden mezun oldum. Denizli de ER-PA Sağlık kurumunda ,Ankara da Başkent Üniversitesi hastanesi bünyesinde ,İstanbul da Ren-Med Diyaliz Merkezinde Diyaliz Teknikeri olarak görev yaptım.2018 Aralık ayında Özel Şirinevler Rentek Diyaliz Merkezinde çalışmaya başladım.
Eğitimler :Enfeksiyon ,Sağlıkta Kalite Standartları


NESLİHAN ÇAKIR / DİYALİZ TEKNİKERİ


1993 İstanbul doğumluyum.2016 Beykent Üniversitesi  Diyaliz Teknikerliği bölümünden mezun oldum.2016 yılında Rentek Diyaliz merkezinde stajımı yaptım.2017 Haziran ayında Rentek Diyaliz Merkezinde göreve başladım.
Eğitimler :CRP,Enfeksiyon ,Hijyen,Acil Durum ve Afet Yönetimi


EZGİ TAŞKIN / DİYALİZ TEKNİKERİ

1998 Lüleburgaz doğumluyum. Üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladım. Acıbadem Üniversitesi Diyaliz bölümünden mezun oldum. 2018 yılında Özel Bağcılar Rentek Diyaliz Merkezinde çalışmaya başladım.


SİBEL KINA / DİYALİZ TEKNİKERİ

1989 Antakya doğumluyum.İlk orta ve lise öğretimi Antakya’da tamamladım.2013 yılında Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünden mezun oldum. Antakya Özel Defne hastanesinde 2 yıl Laboratuvarda görev yaptım.2018 yılında Gelişim Üniversitesi Diyaliz Teknikerliği bölümünden mezun oldum. Koç Diyaliz ve Türk Böbrek Vakfında staj yaptım.2018 Temmuz ayında Rentek Diyaliz ekibine katıldım. Halen görev yapmaktayım. İstanbul üniversitesinde, İş sağlığı ve Güvenliği eğitimi görmekteyim.
EĞİTİMLER :CRP,Hijyen,İlk Yardım,Sağlıkta Kalite, Sterilizasyon


ZEYNEP GONCA POYRAZOĞLU / DİYALİZ TEKNİKERİ

1997 İstanbul doğumluyum. İlk ,Orta ve Lise öğrenimimi İstanbul’da tamamladım. İstanbul Bilgi Üniversitesi Diyaliz Programı Mezunuyum.2017 yılında Yeni yüzyıl Üniversitesi GOP Diyaliz merkezinde ve Türk Böbrek Vakfında Stajımı tamamladım.2018 yılında Dmed Diyaliz Merkezinde görev aldım.2019 ylında Rentek Diyaliz Merkezi ekibinde katıldım. Halen görevime devam etmekteyim.
Eğitimler:CRP,Hijyen,İlk Yardım,Sağlıkta Kalite Standartları


İLAYDA İNEKÇİ / DİYALİZ TEKNİKERİ

1998 Kahramanmaraş /Andırın doğumluyum.İlk orta ve lise eğitimi mi Alanyada tamamladım.Lisede Hasta ve Yaşlı bakım bölümünden mezun oldum.2018 İstanbul Medipol Üniversitesi Diyaliz bölümü mezunuyum. Gaziosmanpaşa Özel Umut Diyaliz Merkezinde görev yaptım.2018 yılında Rentek Diyaliz Merkezinde görev yapmaya başladım.


SERAP EMİNE ÇELİK / DİYALİZ TEKNİKERİ

1997 Karaman doğumluyum.2015 Karaman Ermenek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum. 2018 yılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diyaliz Teknikerliği bölümünü bitirdim. 2019 yılında Özel Bağcılar Rentek Diyaliz Merkezinde çalışmaya başladım.


ÇAĞLA GÜNEŞ / DİYALİZ TEKNİKERİ

1993 İstanbul doğumluyum. Füsun Yönder Anadolu lisesi mezunuyum. Cumhuriyet Üniversitesi Diyaliz Teknikerliği bölümünü bitirdim. 2019 yılında Bağcılar Rentek Diyaliz Merkezinde çalışmaya başladım. Sertifikalar: 1- İş Sağlığı ve Güvenliği 2- İngilizce


 


Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız
Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız