Bağcılar Diyaliz Rentek

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

AMAÇ: Diyaliz kliniğimizde, Sağlıkta Kalite Standartları- Diyaliz kılavuzuna uygun olarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulmasıdır.

HEDEFLER: Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz hedeflerine paralel olarak hedefler iki’ye ayrılmıştır.

Kategori Hedefleri; kuruluşumuzun hizmet sunum şeklini ilgilendiren organizasyonel hedefleri kapsamaktadır.

 

Kategori Hedefleri ; kuruluşumuzdan birebir hizmet alan hastalarımıza karşı olan sorumluluklarımızı kapsamaktadır.

 

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız
Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız