Blog

Covid19, İZOLASYON SÜRESİ, TEST POZİTİF NEGATİF HASTA DEĞERLENDİRMESİ, YALANCI NEGATİFLİK, POZİTİFLİK

Zamanında doğru teşhis, virüs bulaşmış hastaların klinik tedavisi, halk sağlığı konusunda doğru karar verme, temas takib-kontrol uyğulamaları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve sağlık sisteminin işleyebilmesi için gereklidir. En yayğın kullanılan  tanısal test,  burun- boğazdan  alınan viral RNA yı tespit eden   RT-PCR(ters transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu) testidir.

COVİD-19 hastalığına özgü belirtilerle başvuran hastalarda ayrıca tomografide zatürre tespit edilen hastalarda yapılan  testte negatif sonuçlara rastlanabilinir. Bunun nedeni düşük kaliteli test örneği alınması, hastalığın kuluçka peryodunda çok erken test edilmesi ve örnek işleme hatalarından kaynaklanabilmektedir. Yapılan bir çalışmada  enfeksiyonu tanımlanmış  olan 68 hastanın  %20.6’sının negatif testte sahip olduğu ancak balgam örneklerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Başka bir çalışmada, solunum yollarında virüs RNA’sı ortalama 21 gün tespit edilmiştir. İleri yaşın uzun süreli viral bulaşma için bağımsız bir faktör olduğu bulunmuştur. Alt solunum yollarında viral RNA daha geç kaybolmaktadır. Bununla birlikte bu test ölü veya canlı virüs ayrımı yapamamaktadır. Buda izolasyonu sonlandırmak için zaman ve semptom(hastalık belirtisi) temelli stratejilerin uygulanmasını gerektirmektedir.

Bugüne kadar çok sayıda çalışma hastalık başlangıcından 8-9 gün sonra solunum yolu örneklerinde canlı virüs olamadığını göstermiştir.  Ancak yüksek virüs yükü, virüs yok edici antikorların gelişmemesi, bu süreyi dahada uzatabilir.

Birbaşka çalışmada, Covid testi negatif çıkmış  hastaneden taburcu olduktan 14 gün sonra  tekrar pozif olan 285 hasta izlenmiştir. 108 hastanın solunum örneklerinde canlı virüse rastlanılmamıştır. Bunların yakın toplum temasındada(790 kişi) bulaşma görülmemiştir.

İzolasyonu sonlandırmak veya bulaşıcılığı izlemek için tekrarlanan PCR testlere olan güven ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Amerikada  hastalık kontrol önlem merkezleri ek testler olmadan izolasyon önlemlerini sonlandırmak için ‘’zaman semptom temelli’’ stratejiler geliştirmişlerdir. Hafif-orta şiddetli hastalığı olanlar için  şikayetleri düzelmiş, enaz 24 saat ateşsiz olmuş 10 günü tamamlamış hastaları izolasyondan çıkartmıştır. Uzamış izolasyon (şikayetler başlamasından sonra enaz 20 gün) yoğun bakımda yatmış bağışıklık sistemi zayıf  olan hastalar için önerilir. İzolasyondan sonra 3 ay içinde tekrar test  yapılması tavsiye edilmez. Serolojik bağışıklığın koruyucu rolü ve süresi konusunda daha fazla araştırmaya gerek vardır.

Güncelleme Tarihi: 12/11/2020

Dr.Gürkan Yurteri

İç Hastalıkları uzmanı

DİĞER BLOG YAZILARI

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız
Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız